Условия за ползване

Свържете се с нас

Миазоо

гр. Варна

тел.: 052/ 50 16 58

факс: 052/ 50 40 90

e-mail:

sales@miazoo.com

info@miazoo.com

Условия за ползване

Моля прочетете този документ внимателно. Той съдържа условията за достъпа до нашия сайт – MIAZOO.COM  и използването му. Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта! Използването на MIAZOO.COM  ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.    Миазоо ООД си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани на сайта.

Вие се съгласявате, че ще използвате MIAZOO.COM  съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас.Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на Миазоо ООД. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашата страница е злоупотреба и е абсолютно забранена.

Условия за Ползване от Фирми
1.Регистрация

1.1. При регистрация  Миазоо ООД  изисква информация, която да ви идентифицира като юридическо лице. Ние използваме тази информация само за предоставяните услуги.  Миазоо ООД    се задължава да не предоставя тази информация на трети страни.

2. Публикуване на Информация


2.1. Миазоо ООД  запазва правото си да откаже или прекрати предоставяната услуга в следните случаи: а) установи нелоялно поведение от страна на юридическо лице; б) когато има подозрения за нарушаване условията на ползване.

2.2. С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, Миазоо ООД  запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване.

2.3.  Миазоо ООД  се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите посочени в т. 2.2. или когато за това има изрично съгласие.


3. Употреба на Съдържанието

3.1. Съдържанието в MIAZOO.COM  e собственост на  Миазоо ООД      и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате не принадлежащо ви съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.


4. Услуги

 Миазоо ООД  си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение.

5. Прекратяване на корпоративни акаунти

 Миазоо ООД    може да прекрати  акаунт в следните случаи:

5.1. при нарушаване на настоящите условия за ползване на  MIAZOO.COM  или нарушаване на допълнителните условия и напътствия намиращи се в сайта;

5.2. при заявка за прекратяване на акаунта

5.3. при технически причини;

5.4. при дълъг период на неизползване.

Миазоо ООД    запазва правото си да прекрати Вашия акаунт и достъп до предлаганите услуги, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без изрична причина.

6. Съхранение на информация

С цел развитие на услугата е възможно частично или пълно премахване на данни. Други случаи, в които това е възможно са:

6.1. технически причини

6.2. заявка за прекратяване на акаунта от самите Вас

6.3. дълъг период на неизползване


7. Общи Условия

7.1. Миазоо ООД      прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск.  Миазоо ООД    не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

7.2. Миазоо ООД     не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

7.3. Миазоо ООД    не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди

Всички права запазени MIAZOO 2017
Дизайн и поддръжка Дот Медиа